• Slide 1

  Luchtonderzoek voor bedrijven en particulieren

  Verbeter uw luchtkwaliteit

  Meer informatie
 • Slide 2

  Luchtmeting CO2, fijnstof, schimmels en VOS

  Luchtcontrole test luchtkwaliteit

  Meer informatie
 • Slide 3

  Binnenklimaat in beeld met luchtonderzoek

  Doeltreffend advies voor verbetering

  Meer informatie

Luchtonderzoek

Droge lucht, slechte ventilatie, fijnstof en straling.

Luchtkwaliteit is belangrijk voor ieder mens. Op kantoor, thuis, op school, in industriele gebieden kunnen binnen concentraties CO2, fijnstof, electrosmog en straling oplopen tot ongezonde niveaus voor kinderen, maar ook voor volwassenen. Veel problemen worden veroorzaakt door slechte ventilatie CO2 (Sick building syndrome) waarbij ook mede een lage relatieve luchtvochtigheid een extra risico voor verspreiding van aerosol in lucht meebrengt. Een aurosol is een een colloïdaal mengsel van stofdeeltjes of vloeistofdruppels in de lucht, veroorzaker van versprijding van virussen. Directe, tijdelijke en chronische effecten op de gezondheid kunnen worden voorkomen als preventief of direct binnen een luchtonderzoek naar de luchtkwaliteit en ventilatie kan plaatsvinden. Liefst snel, simpel en voordelig.

Luchtonderzoek bedrijven en particulieren

Luchtcontrole.nl verzorgt een dagdeel tot een week lang durende lucht testen, ventilatiemetingen, CO2 metingen, luchtkwaliteit onderzoeken, fijnstof en straling testen. Met een binnenklimaat meting en ventilatiecontrole komen alle feiten boven. Luchtcontrole.nl is gespecialiseerd in luchtonderzoek in gebouwen en kantoren en verzorgen microbiologisch onderzoek in luchtkanalen en op de werkplek. Determinatie bacteriën, schimmels en gisten onder laboratorium accreditatie. Luchtcontrole.nl meet snel de kwaliteit van uw binnenklimaat met moderne apparatuur tegen aantrekkelijke tarieven. Klein en grootschalig luchtonderzoek kan volledig naar wens worden uitgevoerd.
Voor een gratis consult bel 06188-22968 of mail naar infoluchtmetingluchtcontrole.nl

Luchtmeting en ventilatiemeting

Door een duurmeting uit te voeren komt goed in beeld of de ventilatie is afgestemd op het wisselend aantal gebruikers van de werkplekken. Ook het ventilatiesysteem wordt nagemeten. Het verloop van temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en koolstofdioxide (CO2) komt volledig in beeld.

Fijnstofmeting PM2,5, PM10

Werken de filters van de luchtbehandeling naar behoren ? Stoot de printer of Kopiermachine veel stof uit ? Is uw kantoor gevestigd nabij een snelweg of vliegveld ? Zijn deze onzichtbare stoffen schadelijk ? Met een fijnstofmeting worden deze vragen beantwoord.

Meting verloop luchtvochtigheid

Een goede stabiele luchtvochtigheid is belanrijk voor de kwaliteit van de werkplek. Een te lage luchtvochtigheid veroorzaakt klachten zoals droge ogen, hoofdpijn, gevoel van zuurstof tekort. Een langdurig te hoge relatieve luchtvochtigheid stimuleert groei van bacteriën, schimmels en gisten. Aerosol in lucht versprijdt zich verder bij een lage luchtvochtigheid.

Bacteriën en schimmel onderzoek

Luchtcontrole controleert door middel van microbiologisch onderzoek de luchtkwaliteit in luchtbehandeling systemen. Hoge concentraties bacteriën, schimmels en gisten in lucht kunnen een negatieve invloed hebben op de gezondheid. Productiviteitsverlies en een hoog chronisch ziekteverzuim zijn helaas de logische gevolgen.

Resultaat luchtmeting en oplossing

Na het uitvoeren van de luchtmeting worden de resulaten verwerkt in tabellen en grafieken en geanalyseerd. In de complete rapportage word een conclusie en advies ter verbetering opgenomen. De eerste stap op weg naar verbetering van uw luchtkwaliteit!

Wat veroorzaakt de problemen ?

Met een luchtmeting komen alle aspecten in beeld.

Het basisonderzoek bestaat uit een duurmeting van het verloop van temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en het CO2 gehalte. Tevens kan naar wens ter plekke op locatie een fijnstofmeting worden uitgevoerd PM2,5 en PM10. Tegelijkertijd maar ook als vervolgonderzoek kan bemonstering van schimmels en bacteriën plaatsvinden bij de luchtkanalen en op de werkplek. Deze monsters worden getest in een geaccrediteerd microbiologisch laboratorium.

Als de oorzaak van de klachten gevonden is volgt een advies. Afhankelijk van de meetresultaten geven wij een aantal mogelijke oplossingen. Toetsing arbodienst, SER, RIVM, centrum voor gezonde scholen richtlijnen, inclusief rapportage en certificaat (BSG accreditatie).
Voor een gratis consult bel 06188-22968 of mail na infoluchtmetingluchtcontrole.nl

Te hoge of te lage temperatuur 15%
Te hoge of te lage relatieve luchtvochtigheid 23%
Te weinig ventilatie, te hoge CO2 concentratie 27%
Te hoge concentraties bacteriën en schimmels 21%
Te hoge fijnstof waarden12%
Ander probleem (Tocht, belichting, vluchtige organische stoffen, straling)8%

Referenties

Een overzicht van uitgevoerde luchtkwaliteitsmetingen. Werkgebied heel Nederland. U kunt een vrijblijvende offerte aanvragen, bel 06188-22968 of mail naar infoluchtmetingluchtcontrole.nl

luchtonderzoek
luchtmeting kantoor
fijnstof meting
PM2,5/PM10
bacteriën
Schimmels en gisten
binnenklimaat onderzoek
meting luchtkwaliteit
onderzoek binnenmilieu
CO2 meting
CO2 onderzoek
onderzoek uw binnenklimaat
verbeter uw binnenklimaat
luchtcontrole
meting luchtkwaliteit
meting luchtvochtigheid
binnenklimaattest
frisse lucht is gezond
verbeter uw luchtkwaliteit
schone lucht in school
verbeter uw ventilatie
ventilatiemeting
luchtkwaliteit controle
test uw binnenklimaat
ventilatie verbeteren
lage luchtvochtigheid
te hoog CO2
zuurstof test
zuurstof meting
vos meting
vluchtige organische stoffen
onderzoek kruipruimte
huiduitslag werknemers
hoofpijn werknemers
vermoeide werknemers
hoofdpijn klachten
koude luchtstroom
tocht probleem
stank probleem
chemische lucht
schimmelsporen
muffe lucht
hoog ziekteverzuim
onderzoek lucht
onderzoek straling
CO metingen
ventilatiecontrole
luchtonderzoek bibiotheek
luchtmeting gemeentehuis
luchtcontrole werkplek
test uw binnenklimaat
test uw ventilatie
luchtkwaliteit kantoor meten
kantoorruimte luchtonderzoek
aerosol bestrijding
luchmeting kantoor

CONTACT INFORMATIE

Voor meer informatie en een gratis consult kunt u contact opnemen via telefoonnummer 06188 22968 of een email sturen. Werkgebied heel Nederland.

Gratis consult

06188-22968

06833-54212

infoluchtmetingluchtcontrole.nl

www.luchtcontrole.nl

Locatie Zoetermeer: Du Meelaan 292

Locatie Rotterdam: Oldegaarde 758

Recente meetlocaties: